"I read the newspaper."

แปลว่า:ฉันอ่านหนังสือพิมพ์

February 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LrGM12

ฉันตอบถูกแล้วนะ


https://www.duolingo.com/profile/EfQt8

ขี้เล่นเล่นขี้


https://www.duolingo.com/profile/Chamnong1

ตอบถูกทำไมถึงผิดไม่เข้าใจ


https://www.duolingo.com/profile/Chamnong1

บ้าปาว


https://www.duolingo.com/profile/Bzia14

ก็ถูกแล้วนี่คะตรงกับเฉลยทำไมผิด​ งงค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/loy25213

ฉันอ่านหนังสือพิมพ์. มันก็ถูกแล้วไงก็แค่แถวมัน สั้นเกินไปเลยทำให้ตกแถว


https://www.duolingo.com/profile/CattarockC

พิมพ์ถูก​แต่ผิดเฉยเลย


https://www.duolingo.com/profile/Wachirapor16

I can't because I is deaf.


https://www.duolingo.com/profile/Pipiang

ฉันตอบถูก​นะ


https://www.duolingo.com/profile/EfCF10

ม.ม้าหาย เอา น.หนูมาให้เฉย


https://www.duolingo.com/profile/RoZx20

ทำไมถึงไม่ใช้ i am หรือ am i หรอคับ


https://www.duolingo.com/profile/POTE886340

คนดูแลแอปก็ไม่สนใจคอมเมนท์​เลยเนาะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย