Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I read the newspaper."

แปลว่า:ฉันอ่านหนังสือพิมพ์

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/LrGM12

ฉันตอบถูกแล้วนะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา