Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I read the newspaper."

แปลว่า:ฉันอ่านหนังสือพิมพ์

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/LrGM12

ฉันตอบถูกแล้วนะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/EfQt8

ขี้เล่นเล่นขี้

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา