Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Our meetings are open to the public."

Dịch:Các buổi họp của chúng tôi thì mở cửa cho công chúng.

6 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 936

.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Các buổi họp của chúng tôi thì được mở cho công chúng.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/XuanThanhH1

Nên viết (hoặc nói) là "mở" (trái với "kín"), hơn là "mở cửa".

2 tháng trước

Thảo luận liên quan