"There is a difference between the two crimes."

Dịch:Có một sự khác biệt giữa hai tội.

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Asher197353

"Đó là một sự khác biệt giữa hai tội" không ổn sao ad?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Asher197353

"Ở đó là một sự khác biệt giữa hai tội" không ổn hay sao!?

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.