Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is a difference between the two crimes."

Dịch:Có một sự khác biệt giữa hai tội.

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Asher197353

"Đó là một sự khác biệt giữa hai tội" không ổn sao ad?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Asher197353

"Ở đó là một sự khác biệt giữa hai tội" không ổn hay sao!?

5 tháng trước