"ฉันวิ่งวันพฤหัส"

แปลว่า:I run on Thursdays.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nattavadee5

Thursday เติม s คือจะหมายถึงว่า ฉันวิ่งทุกวันพฤหัส หรอคะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย