"ฉันวิ่งวันพฤหัส"

แปลว่า:I run on Thursdays.

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nattavadee5

Thursday เติม s คือจะหมายถึงว่า ฉันวิ่งทุกวันพฤหัส หรอคะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย