Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันวิ่งวันพฤหัส"

แปลว่า:I run on Thursdays.

0
5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nattavadee5

Thursday เติม s คือจะหมายถึงว่า ฉันวิ่งทุกวันพฤหัส หรอคะ

0
ตอบกลับ5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา