Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"If you had tried one more time, I would have said yes."

Μετάφραση:Εάν είχες προσπαθήσει άλλη μια φορά, θα είχα πει ναι.

πριν από 5 μήνες

0 σχόλια