"I have the fish."

แปลว่า:ฉันมีปลาตัวนี้

February 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nook310373

ไม่ใช่ I have this fish. หลอคับ


https://www.duolingo.com/profile/sarut10

พูดตามแล้วน่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย