Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ข้าวเย็นที่เรากินกับเธออยู่บนปฏิทิน"

แปลว่า:The dinner we have with her is on the calendar.

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Aob599677

มันไม่เลอะหรอ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LynnaVanij

งง

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/oyo13
oyo13
  • 14
  • 48

งง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา