Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He has a cat."

แปลว่า:เขามีแมวตัวหนึ่ง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sunkonThai

ผิดยังไงวะ หัวร้อนละแก้ด้วย

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา