"Do you have your books?"

แปลว่า:คุณมีหนังสือของคุณไหม

February 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mcc8ME

สะกดถูทุกตัวอักษรทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/NannieMuuK

ก็ตอบถูกแล้วทำไมขึ้นว่าเราผิดอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/montri13

doแปลว่าไร


https://www.duolingo.com/profile/sopon1999

do ทํา แต่ งง ต่อนี้ล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/DoRoRo6969

Do ในประโยคนี้ไม่ต้องแปลก็ได้ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย