"Do you have your books?"

แปลว่า:คุณมีหนังสือของคุณไหม

February 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/montri13

doแปลว่าไร


https://www.duolingo.com/profile/sopon1999

do ทํา แต่ งง ต่อนี้ล่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย