Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Do you have your books?"

แปลว่า:คุณมีหนังสือของคุณไหม

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Mcc8ME

สะกดถูทุกตัวอักษรทำไมผิด

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/montri13

doแปลว่าไร

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา