Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to establish a new record for swimming."

Dịch:Tôi sẽ thiết lập một kỉ lục mới cho bơi lội.

5 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuHanh1

Bình thường

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhuHanh1

Đáp án có thể khác không

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cinnabar9

"tôi sẽ lập kỉ lục mới cho bơi lội" sao ko đc ạ? sao nhất thiết phải là thiết lập vậy ạ?

1 tháng trước