"Con mèo chơi."

Dịch:The cat plays.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnThanhLi10

Tại sao là "plays" mà ko phảo là "play". Xin giải thích giúp tôi. Thanks

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/thng363923

vì ở đây the cat cũng đóng vai trò là he she là ngôi 3 số ít nên phải thêm s đằng sau

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.