Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con mèo chơi."

Dịch:The cat plays.

6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnThanhLi10

Tại sao là "plays" mà ko phảo là "play". Xin giải thích giúp tôi. Thanks

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/thng363923

vì ở đây the cat cũng đóng vai trò là he she là ngôi 3 số ít nên phải thêm s đằng sau

3 tháng trước