Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเราเป็นผู้หญิง"

แปลว่า:We are women.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/751p1

ถูกต้องแล้วครับ ช่วยแก้ด้วย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา