"พวกเราเป็นผู้หญิง"

แปลว่า:We are women.

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/751p1

ถูกต้องแล้วครับ ช่วยแก้ด้วย

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/4ok44

ถูกแล้วไปต่อไม่ได้!!!

9ชั่วโมงที่แล้ว 9 ชั่วโมงที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย