"We hear him playing the violin at night."

Dịch:Chúng tôi nghe thấy anh ấy chơi đàn vĩ cầm vào ban đêm.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 989

I am not really into music.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.