Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We hear him playing the violin at night."

Dịch:Chúng tôi nghe thấy anh ấy chơi đàn vĩ cầm vào ban đêm.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 941

I am not really into music.

6 tháng trước