Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Căn bệnh có bốn giai đoạn."

Dịch:The disease has four stages.

6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

The disease has four periods.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

You are right!

2 tháng trước