Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You are boys."

แปลว่า:พวกคุณเป็นเด็กผู้ชาย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NicekyBeau

แอปแก้ไขด้วย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanapakMe

ไม่มี น ครับ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kunchittap

พวกคุณใช้You จะพัฒนาคนหรือทำให้แย่ลง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/loAx11

แอปถูกแล้วครับ you ในประโยคนี้หมายถึง"พวกคุณ" ซึ่ง you ใช้ได้ทั้งความหมายว่าคุณ(แค่คนเดียว) หรือพวกคุณ(คุณ หลายๆคน)

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/itthipong

เออจริง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinFreedom

หรือเพราะ คำนาม เติม s

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Praew793157

แปลมั่วมาก

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pakameng

There ไม่ได้หรอ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา