"Youareboys."

แปลว่า:พวกคุณเป็นเด็กผู้ชาย

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NicekyBeau

แอปแก้ไขด้วย

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanapakMe

ไม่มี น ครับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kunchittap

พวกคุณใช้You จะพัฒนาคนหรือทำให้แย่ลง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/loAx11
loAx11
  • 25
  • 223

แอปถูกแล้วครับ you ในประโยคนี้หมายถึง"พวกคุณ" ซึ่ง you ใช้ได้ทั้งความหมายว่าคุณ(แค่คนเดียว) หรือพวกคุณ(คุณ หลายๆคน)

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/0vhv3

ถ้าพวกคุณต้องyourไม่ใช่หรอครับ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/itthipong

เออจริง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinFreedom

หรือเพราะ คำนาม เติม s

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Praew793157

แปลมั่วมาก

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pakameng

There ไม่ได้หรอ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย