Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You are boys."

แปลว่า:พวกคุณเป็นเด็กผู้ชาย

0
5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NicekyBeau

แอปแก้ไขด้วย

3
ตอบกลับ5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanapakMe

ไม่มี น ครับ

0
ตอบกลับ4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kunchittap

พวกคุณใช้You จะพัฒนาคนหรือทำให้แย่ลง

0
ตอบกลับ4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/loAx11
loAx11
  • 20
  • 118

แอปถูกแล้วครับ you ในประโยคนี้หมายถึง"พวกคุณ" ซึ่ง you ใช้ได้ทั้งความหมายว่าคุณ(แค่คนเดียว) หรือพวกคุณ(คุณ หลายๆคน)

2
ตอบกลับ3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/itthipong

เออจริง

0
ตอบกลับ4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinFreedom

หรือเพราะ คำนาม เติม s

0
ตอบกลับ2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/Praew793157

แปลมั่วมาก

0
ตอบกลับ2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/pakameng

There ไม่ได้หรอ

0
ตอบกลับ15ชั่วโมงที่แล้ว 15 ชั่วโมงที่แล้ว