Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I wrote about a new disease in this month's publication."

Dịch:Tôi đã viết về một căn bệnh mới trong ấn phẩm của tháng này.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 939

I have written about a new disease in this month's publication.

6 tháng trước