Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sẽ tìm thấy nhiều hơn vào thứ bảy."

Dịch:We will have found more on Saturday.

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 964

We will find more on Saturday.

7 tháng trước