"Tôi chắc chắn rằng họ sẽ cho phép nó."

Dịch:I am sure that they are going to allow it.

10 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 3
  • 1054

I am sure that they will allow it.

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.