"She eats cheese."

แปลว่า:เธอกินเนยแข็ง

February 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RTK010

เค้าให้พิมพ์ภาษาอังกฤษ(-_-)'


https://www.duolingo.com/profile/ChanatipCh4

เธอกินเนยเเข็ง ก็ตอบตามนี้เเล้วเเต่ผิด รบกวนแก้ไขด้วยครับ


https://www.duolingo.com/profile/kittimamek

เขียนตกไปบางคำหรือเปล่าคะ


https://www.duolingo.com/profile/Oilza

คำตอบถูกแล้ว แต่เเอ๊ปบอกว่าผิดค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/kittimamek

เขียนตกหรือเปล่าคะ


https://www.duolingo.com/profile/CountTikto

พิมพ์ไปเเล้วค่ะว่าเธอกินเนยเเข็ง เเต่เเอ็ปบอกว่าตอบผิดค่ะ เเก้ไขด้วยจ้า


https://www.duolingo.com/profile/GingpakaSu

อีก4นาที


https://www.duolingo.com/profile/GingpakaSu

ขอโทษค่ะพอดีตอบเเชทอยู่


https://www.duolingo.com/profile/GingpakaSu

ขอโทษค่ะ พอดีตอบเเชทอยู่


https://www.duolingo.com/profile/jojoe175730

ตอบถูกแล้วทำไมว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/Lordnamele

= = ฉันกินชีท ผิดด้วยหรอ


https://www.duolingo.com/profile/kittimamek

เนยแข็งจ้าา


https://www.duolingo.com/profile/DeedyAmpor

สรุปไม่ผ่านหรอ


https://www.duolingo.com/profile/WarapornJo

กูผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

เนย -butter แข็ง - hard ..cool.. so in Thai , cheese is hard butter...do Thai people also use the word..ชีส interchangeably? What's the difference in uses?


https://www.duolingo.com/profile/creamy752251

555555 เนยแข็งที่ไหน ขีสปะ


https://www.duolingo.com/profile/PeacePeteS

ถูกแล้วยังให้ผิดแก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Jenny487699

แก้ไขด้วยค่ะ ไปไม่ได้เลยค่ะ ตอบถูกแล้วไม่ผ่านอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/TipgasolCo

เดี่ยวนะ cheese มันคือ ชีส แต่ถ้าเนยแข็งอะ มันต้องButter chill ไม่ใช่หรอ


https://www.duolingo.com/profile/ForemostTh

ช่วยบอกหน่อยกูผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/arut363542

ทำมัยมันผิดตอบถูกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย