"She eats cheese."

แปลว่า:เธอกินเนยแข็ง

February 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TipgasolCo

เดี่ยวนะ cheese มันคือ ชีส แต่ถ้าเนยแข็งอะ มันต้องButter chill ไม่ใช่หรอ


https://www.duolingo.com/profile/Seductive_Barry

"chilled butter" or "cold butter" But yes, i agree with you!


https://www.duolingo.com/profile/ChanatipCh4

เธอกินเนยเเข็ง ก็ตอบตามนี้เเล้วเเต่ผิด รบกวนแก้ไขด้วยครับ


https://www.duolingo.com/profile/kittimamek

เขียนตกไปบางคำหรือเปล่าคะ


https://www.duolingo.com/profile/jiiD16

...ตอบถูกแต่ดันไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/RTK010

เค้าให้พิมพ์ภาษาอังกฤษ(-_-)'


https://www.duolingo.com/profile/AyH74

คือพิมพ์คำว่าเธอกินเนยเเข็งตลอดไม่ได้ก็เลยลอง เธอกินชีส​ สรุปตริ๊งงงผ่านจ้าแม่จ้า


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

เนย -butter แข็ง - hard ..cool.. so in Thai , cheese is hard butter...do Thai people also use the word..ชีส interchangeably? What's the difference in uses?


https://www.duolingo.com/profile/Oilza

คำตอบถูกแล้ว แต่เเอ๊ปบอกว่าผิดค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/kittimamek

เขียนตกหรือเปล่าคะ


https://www.duolingo.com/profile/CountTikto

พิมพ์ไปเเล้วค่ะว่าเธอกินเนยเเข็ง เเต่เเอ็ปบอกว่าตอบผิดค่ะ เเก้ไขด้วยจ้า


https://www.duolingo.com/profile/jojoe175730

ตอบถูกแล้วทำไมว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/Lordnamele

= = ฉันกินชีท ผิดด้วยหรอ


https://www.duolingo.com/profile/kittimamek

เนยแข็งจ้าา


https://www.duolingo.com/profile/DeedyAmpor

สรุปไม่ผ่านหรอ


https://www.duolingo.com/profile/WarapornJo

กูผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/creamy752251

555555 เนยแข็งที่ไหน ขีสปะ


https://www.duolingo.com/profile/PeacePeteS

ถูกแล้วยังให้ผิดแก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Jenny487699

แก้ไขด้วยค่ะ ไปไม่ได้เลยค่ะ ตอบถูกแล้วไม่ผ่านอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/ForemostTh

ช่วยบอกหน่อยกูผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/arut363542

ทำมัยมันผิดตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/jlcc20

ชีท. ในภาษาไทย. คือเนยแข็งนะค้าทุกคนรรรร


https://www.duolingo.com/profile/rainto_o

ไปไม่ได้ ตอบถูกแล้วแต่มันบอกผิด ;_;


https://www.duolingo.com/profile/rainto_o

เราตอบเธอกินชีส ถูกค่ะทุกคน แต่พอตอบ เธอกินเนยเเข็งมันไม่ไปให้ ลองดูนะคะๆ


https://www.duolingo.com/profile/bangon9

คำว่าเนยเเข็ง ให้พิมพ์สระ ( แ ) ไม่ให้ใส่สระ. ( เ ) สองครั้ง


https://www.duolingo.com/profile/GINA597814

ออกเสียงถูกแต่แอพบอกผิด มีปัญหาหรือเปล่า ชี อิทส่ ชีสส่


https://www.duolingo.com/profile/bIBO937887

ทำไมไม่ทับศัพท์ คำว่า ชีส เนยแข็ง คือ ชีส เหรอ บ้าไปแล้ว นี่สินะ ถึงบอกว่า AI ในแอพ ตอบถูกเสมอ แต่ ตรู ผิดตลอดด


https://www.duolingo.com/profile/JosephDorrs

cheese ก็ทับศัพท์ว่า ชีส ไปเลยก็ได้มั้งจ้ะ


https://www.duolingo.com/profile/tatea330302

กูตอบถูกกกก


https://www.duolingo.com/profile/Pam523083

เธอกินชีส​ ถูกคะ


https://www.duolingo.com/profile/CCrx14

ต้องเขียนว่าเธอกินชีส


https://www.duolingo.com/profile/rUhm94686

คือตอบถูกแล้วแล้วทำไมไม่ให้ผ่านพิมพ์ไม่ตกอะไรเลยสักคำแก้ไขด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย