Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will read it tomorrow."

Dịch:Chúng tôi sẽ đọc nó ngày mai.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 943

We will read it tomorrow. Perhaps, it is too late.

6 tháng trước