"I will read the newspaper."

Dịch:Tôi sẽ đọc tờ báo.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 994

I will the articles in the newspaper

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.