"I will read the newspaper."

Dịch:Tôi sẽ đọc tờ báo.

11 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
  • 25
  • 6
  • 1080

I will the articles in the newspaper

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.