Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is going to rain this afternoon."

Dịch:Trời sẽ mưa vào chiều nay.

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

it rains cats and dogs

5 tháng trước