Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They will present the conversation to the class."

Dịch:Họ sẽ trình bày cuộc hội thoại tới lớp.

0
5 tháng trước

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan