Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not eat meat."

Dịch:Tôi không ăn thịt.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 941

I am vegetarian.

6 tháng trước

Thảo luận liên quan