"Matěj injured his left shoulder during the match."

Translation:Matěj si při zápasu zranil levé rameno.

February 27, 2018

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/alback-isback

"matěj si zranil svoje levé rameno během zápasu" ........... proč je tahle věta špatně?


https://www.duolingo.com/profile/endless_sleeper

Podívejme se nejdřív na základní pravidla týkající se anglických členů. Velmi zjednodušeně, v této větě je vyžadován člen určitý, neboť se jedná o blíže specifikované rameno. Použít samotné the by nicméně bylo nepřirozené a proto je nahrazeno přivlastňovacím zájmenem his. Toto se v angličtině děje velmi běžně. Pro účely českého překladu tudíž berte toto his více jako "člen" než jako samostatné přivlastňovací zájmeno.

V české větě jste sice správně použil variantu svoje namísto jeho, nicméně doslovný překlad je zde chybou; fakt, že se jedná o Matějovo rameno nám dostatečně ozřejmuje zvratné zájmeno si. Svoje je zde tedy použito zbytečně a nesprávně.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.