"Có một sự xung đột giữa hai đất nước đó."

Dịch:There is a conflict between those two countries.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 995

how to avoid that conflict.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.