Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có một sự xung đột giữa hai đất nước đó."

Dịch:There is a conflict between those two countries.

0
5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 903

how to avoid that conflict.

0
Trả lời5 tháng trước