Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khi nào họ sẽ vận chuyển chiếc bàn mới?"

Dịch:When are they going to transport the new table?

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 912

now or never.

5 tháng trước