"Khi nào họ sẽ vận chuyển chiếc bàn mới?"

Dịch:When are they going to transport the new table?

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1017

now or never.

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.