"I will walk with you."

Dịch:Tôi sẽ đi bộ với bạn.

11 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mint253738

Tôi sẽ đi bộ với em không được nhé

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.