Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will walk with you."

Dịch:Tôi sẽ đi bộ với bạn.

6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 942

I will go for a walk with you.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/mint253738

Tôi sẽ đi bộ với em không được nhé

4 tháng trước