"I will walk with you."

Dịch:Tôi sẽ đi bộ với bạn.

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 986

I will go for a walk with you.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/mint253738

Tôi sẽ đi bộ với em không được nhé

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.