Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am reading a magazine."

Dịch:Tôi đang đọc một cuốn tạp chí.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

I am reading a magazine.

6 tháng trước