"He will learn French."

Dịch:Anh ấy sẽ học tiếng Pháp.

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1019

He will learn French although he really likes it.

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.