Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He will learn French."

Dịch:Anh ấy sẽ học tiếng Pháp.

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

He will learn French although he really likes it.

5 tháng trước