Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They are walking with their parents."

Dịch:Họ đang đi bộ với bố mẹ của họ.

6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 947

They are going for a walk with their parents.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/hluanvu

Vãi thiệt, hôm trước ghi ba mẹ thì bắt lỗi ba má, hôm nay ghi ba má thì bắt lỗi ba mẹ. What the heck??????????

2 tháng trước