"They are walking with their parents."

Dịch:Họ đang đi bộ với bố mẹ của họ.

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
  • 25
  • 7
  • 1086

They are going for a walk with their parents.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/hluanvu

Vãi thiệt, hôm trước ghi ba mẹ thì bắt lỗi ba má, hôm nay ghi ba má thì bắt lỗi ba mẹ. What the heck??????????

6 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.