"The boy wants bread."

แปลว่า:เด็กผู้ชายอยากได้ขนมปัง

February 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

เด็กผู้ชายต้องการขนมปัง ก็ถูกนะ


https://www.duolingo.com/profile/Somnarongk

Want เวลาปมตอบ ต้องการ ก็เฉลย อยากได้. และในทางกลับกัน ก็เช่นกัน.....


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

Wants คือ อยากได้ เอิ่ม


https://www.duolingo.com/profile/SaraJ.Hami

เด็กผู้ชายต้องการขนมปัง ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/kwan189757

งงงงงงง


https://www.duolingo.com/profile/BBewwiiVee

ทำไมถึงต้องใสSตรงกริยาคะ (wants)

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย