Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเราอ่านรายการอาหารเล่มหนึ่ง"

แปลว่า:We read a menu.

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/M6GZ

ทำไมกิริยาไม่เติมs อะครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/boom350928

ประธานhe she is ถึงจะเติม s ค่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา