"พวกเราอ่านรายการอาหารเล่มหนึ่ง"

แปลว่า:We read a menu.

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/M6GZ

ทำไมกิริยาไม่เติมs อะครับ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/boom350928

ประธานhe she is ถึงจะเติม s ค่ะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย