Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"A man, a woman."

แปลว่า:ผู้ชายคนหนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่ง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Porde1

ผู้ชายคนหนึ่ง​ ผู้หญิงคนหนึ่ง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/penchanInt

คำตอบถูกแต่ยังให้ผิด

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Guss14958

ใช่ค่ะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wizvh3

งงค่ะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DREAMJI

ผู้ชายคนหนึ่ง​ ผู้หญิงคนหนึ่ง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MT3eUy

ไม่ใช้.ผู้ชาย,ผู้หญิงเฉยๆไม่มีคนหนึ่ง.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Chikmin

ผู้ชายคนหนึ่ง, ผู้หญิงคนหนึ่ง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Fon50471

ตอบถูกก็ยังไม่ให้ถูก

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/w8Sa7

ผิดอีกแล้ว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nut277694

ตอบ​ถูกละนิ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ImOXq1

ผิดยุ่นั่น​ มันไม่ให้ผ่าน​ กำลังเพลินๆ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nutthaphon8

ตอบถูกแล้วต้องแก้ไขยังไงถึงจะไปต่อได้

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nutthaphon8

ผู้ชายคนหนึ่ง​ ผู้หญิงคนหนึ่ง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/irin294095

ตอบถูกแต่บอกผิด​ ลำไย

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SLyM820275

ผู้ชาย​คน​หนึ่ง​ผู้​ห​ญิงคน​หนึ่ง​

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/D2Vx2

ตอบถูกเเล้วเเต่ยังผิด งงในงง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/cWFu12

อืมๆ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/cWFu12

ทำไง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/3UIm2

ผิดตรงไหน​ ก็เขียนถูกหมด

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/3UIm2

ใส่ตัวลูกน้ำ​ , แล้วผ่านครับ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/AnanSutthi

ติดยุ่ตรงข้อนี้แหละ​ ไม่ได้ไปไหนละ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา