Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"A man, a woman."

แปลว่า:ผู้ชายคนหนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่ง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Porde1

ผู้ชายคนหนึ่ง​ ผู้หญิงคนหนึ่ง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/penchanInt

คำตอบถูกแต่ยังให้ผิด

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Guss14958

ใช่ค่ะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wizvh3

งงค่ะ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/DREAMJI

ผู้ชายคนหนึ่ง​ ผู้หญิงคนหนึ่ง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MT3eUy

ไม่ใช้.ผู้ชาย,ผู้หญิงเฉยๆไม่มีคนหนึ่ง.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Chikmin

ผู้ชายคนหนึ่ง, ผู้หญิงคนหนึ่ง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Fon50471

ตอบถูกก็ยังไม่ให้ถูก

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/w8Sa7

ผิดอีกแล้ว

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nut277694

ตอบ​ถูกละนิ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/ImOXq1

ผิดยุ่นั่น​ มันไม่ให้ผ่าน​ กำลังเพลินๆ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nutthaphon8

ตอบถูกแล้วต้องแก้ไขยังไงถึงจะไปต่อได้

วันที่แล้ว

https://www.duolingo.com/Nutthaphon8

ผู้ชายคนหนึ่ง​ ผู้หญิงคนหนึ่ง

วันที่แล้ว