Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are a network of professionals."

Dịch:Chúng tôi là một mạng lưới của những chuyên gia.

6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Chúng tôi là một mạng lưới chuyên nghiệp

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhmQuangHn13

Chúng tôi là một mạng chuyên nghiệp is ok. No ones uses Mạng lưới these days

4 tháng trước