Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has doubts about her husband."

Dịch:Cô ta có những nghi ngờ về chồng mình.

6 tháng trước

0 Nhận xét