"He beat his brother."

แปลว่า:เขาทุบพี่ชายของเขา

March 1, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

"เขาได้ทุบพี่ชายของเขา" แบบนี้ถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องน่ะครับ


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

บทก่อนเฉลยตี บทนี้เฉลยทุบ เฮ้อ..


https://www.duolingo.com/profile/sunee75409

จะเอาไง ทุบ หรือ ตี เอาให้แน่ๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย