Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I eat fish."

แปลว่า:ฉันกินปลา

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/XXpN5

ฉันทานปลา คำนี้จริงๆน่าจะใช้ได้นะครับ ^^

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา