"I eat fish."

แปลว่า:ฉันกินปลา

March 1, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/XXpN5

ฉันทานปลา คำนี้จริงๆน่าจะใช้ได้นะครับ ^^


https://www.duolingo.com/profile/NojiKobayashi

ฉันคิดว่าฉันตอบถูก แต่ระบบบอกว่าฉันผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย