Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The match is on another channel."

Dịch:Trận đấu đang ở trên một kênh khác.

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dthihng1

Trận đấu đang ở trên một kênh khác mới đúng bn ơi

2 tháng trước