"Thematchisonanotherchannel."

Dịch:Trận đấu đang ở trên một kênh khác.

10 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dthihng1

Trận đấu đang ở trên một kênh khác mới đúng bn ơi

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.