"Bread is food."

แปลว่า:ขนมปังเป็นอาหาร

March 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TruzherQruz

จริงๆใช้ เป็น หรือ คือ ก็ความหมายเดียวกันนะ แต่ผมผิดที่ใช้คือ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย