"Bread is food."

แปลว่า:ขนมปังเป็นอาหาร

March 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TruzherQruz

จริงๆใช้ เป็น หรือ คือ ก็ความหมายเดียวกันนะ แต่ผมผิดที่ใช้คือ


https://www.duolingo.com/profile/KittikornL

อืมใช่


https://www.duolingo.com/profile/Beam677654

เป็น กับ คือ มันไม่ต่างกันนะ เฮ้ย!!! เริ่มบ่อยละ


https://www.duolingo.com/profile/Mint430

ต้องออกเสียงยังไง??

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย