"Thecatdrinksmilk."

翻译:这只猫喝牛奶。

4 年前

13 条评论


https://www.duolingo.com/hsuanca

这只猫喝牛奶,不行吗?为什么

4 年前

https://www.duolingo.com/Eddiecph

這隻貓喝牛奶,簡繁體會有問題

4 年前

https://www.duolingo.com/smile_king

为什么这只猫喝牛奶不行

4 年前

https://www.duolingo.com/kingerzhang

这个猫喝牛奶。

4 年前

https://www.duolingo.com/watashiwa1293
watashiwa1293
  • 11
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 8
  • 6
  • 5

「個」不是貓的正確分類詞吧。

4 年前

https://www.duolingo.com/BBBBbanana

我好无语 猫错 非得猫咪!汗

4 年前

https://www.duolingo.com/zhongpeiying

drink为什么加s

4 年前

https://www.duolingo.com/joe-lv

第三人称单数加s

4 年前

https://www.duolingo.com/womow

第三人称单数

4 年前

https://www.duolingo.com/wo_k

三单加s

4 年前

https://www.duolingo.com/zenng

好吧。非要加猫咪的咪字吗?

4 年前

https://www.duolingo.com/5fgm

這隻貓才對

4 年前

https://www.duolingo.com/khkds

"這隻貓喝牛奶." 為何判定錯了?

4 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!