"Our skirts are yellow."

แปลว่า:กระโปรงของพวกเราสีเหลือง

March 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Somnarongk

Are = เป็น อยู่ คือ ?????


https://www.duolingo.com/profile/7mDt6

เป็นสีเหลือง


https://www.duolingo.com/profile/Patchaya8

ทำไมตอบถูกแล้วยังให้ผิดอีกคะ


https://www.duolingo.com/profile/JumpWeerac

Are ตกลงให้ใส่ความหมายหรือไม่


https://www.duolingo.com/profile/Maki465714

หมวดสีนี่จะงง กับคำว่า "เป็น"


https://www.duolingo.com/profile/Nitcha20782

ทำไมตอบถูกแล้วยังให้ผิดไปต่อก็ไม่ได้ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/TanitSrt

ตอบถูกแต่ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย