Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã muốn cái xe hơi đó."

Dịch:I wanted that car.

6 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanKietNg6

Chưa có thằng nào à

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnNguyen70023

Thằng này đây!!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ToanAra

Ghi i wanted car that mà cũng sai

1 tháng trước