"He eats an orange."

แปลว่า:เขากินส้ม

March 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/engineer55599

He eats an orange เขากินส้มลูกหนึ่ง มันต้องแบบนี้ไม่ใช่อ่อ ??????


https://www.duolingo.com/profile/tan110602

มอม้า ไม่มีจะให้พิมพ์ยังไงล่ะค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย