Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The aim"

แปลว่า:จุดมุ่งหมาย

0
5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/9ijC1

คำตอบเหมือนกันแต่บอกว่าผิด

0
ตอบกลับ5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา