"You also must read this book."

แปลว่า:คุณก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เหมืิอนกัน

March 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/DE2F4

ตอบถูกแล้ว แก้ไขด่วนๆๆๆๆๆๆ


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

แก้ไข "เหมือน" ด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

พิมพ์ไม่ได้อ่ะ สระอือและสระอิ อยู่ซ้อนกัน ใครผ่านไปได้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

กดข้ามไปเรื่อยๆ จนคำตอบไหนไม่มีประโยคนี้


https://www.duolingo.com/profile/Phatcharap11

คุณก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เหมืิอนกัน สะกดผิดรู้บ้างไหม


https://www.duolingo.com/profile/PreedaToti

คุณก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/nuch330104

แก้ไขคำว่าเหมือนด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/pete220986

แก้ไขด้วยทำใหม่หลายรอบแล้ว ยิ่งอัพยิ่งแย่


https://www.duolingo.com/profile/KamonWs

ควรแก้ไขได้แล้วนะคำถามนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย