"My hat is green."

แปลว่า:หมวกของฉันเป็นสีเขียว

March 4, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/YuttapoomN

จะใช้ ฉัน หรือ ผม กันแน่


https://www.duolingo.com/profile/Somnarongk

จะเดาใจถูดมัยเ้นี่ย


https://www.duolingo.com/profile/Wiggy232552

ใช้ ฉัน ผิดเหรอเนี่ย


https://www.duolingo.com/profile/2Obv14

เดี๋ยวขยี้ให้แหลกคึเลย ผิดตรงไหนเอาปากกาวง


https://www.duolingo.com/profile/PuNPuN215049

กุก็ถูกแล้วปะไอสัด


https://www.duolingo.com/profile/jidapa345751

แก้ด่วน


https://www.duolingo.com/profile/y7RS12

ใช้ ฉัน = My คือผิด ???

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย