"My hat is green."

แปลว่า:หมวกของผมเป็นสีเขียว

March 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Somnarongk

จะเดาใจถูดมัยเ้นี่ย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย