Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"My hat is green."

แปลว่า:หมวกของผมเป็นสีเขียว

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Somnarongk

จะเดาใจถูดมัยเ้นี่ย

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา