Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am cutting an orange."

แปลว่า:ฉันกำลังหั่นส้มลูกหนึ่งอยู่

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/gajaew

ก็ตอบถูก​แต่ทำไมไม่ถู​กว่ะ.. งง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา