"I am cutting an orange."

แปลว่า:ฉันกำลังหั่นส้มลูกหนึ่งอยู่

March 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/gajaew

ก็ตอบถูก​แต่ทำไมไม่ถู​กว่ะ.. งง


https://www.duolingo.com/profile/fSAs10

ตอบถูกทําไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/boss467903

สวยคับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ตรงปก...

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย