"My father likes apples."

แปลว่า:พ่อของฉันชอบแอปเปิล

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/BankKongkl

แก้ แอปเปิ้ล ด้วยคับ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FahPalacha

แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oyo13

แอปเปิ้ล ลืมไม้โทป่าวคะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HloI19

แอปเปิ้ลลลลลลลลล >.< ไม้โท ค่าาา

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/.dnZj
.dnZj
  • 15
  • 7
  • 4
  • 4

แก้ แอปเปิ้ลด้วยคะ=..=

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Hong109991

จังไรเอ้ย

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย