"My father likes apples."

แปลว่า:พ่อของฉันชอบแอปเปิล

March 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BankKong

แก้ แอปเปิ้ล ด้วยคับ


https://www.duolingo.com/profile/FahPalacha

แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล


https://www.duolingo.com/profile/oyo13

แอปเปิ้ล ลืมไม้โทป่าวคะ


https://www.duolingo.com/profile/HloI19

แอปเปิ้ลลลลลลลลล >.< ไม้โท ค่าาา


https://www.duolingo.com/profile/.dnZj

แก้ แอปเปิ้ลด้วยคะ=..=


https://www.duolingo.com/profile/Hong109991

จังไรเอ้ย


https://www.duolingo.com/profile/Apple653724

บ้าเอ้ย


https://www.duolingo.com/profile/RezkeDzii

ผิดตรงไหนนน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย