"The red apple"

แปลว่า:แอปเปิ้ลสีแดง

March 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/meemee-05

ฉันตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/cheer204853

ผิดตรงไหน?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย